Grondwater onttrekken of infiltreren

Wilt u grondwater onttrekken? Bijvoorbeeld voor een drinkwatervoorziening, voor beregening (bijvoorbeeld voor een tuinderij of kwekerij), koeling of warmte-opslag, als grondstof (voor bijvoorbeeld bier of frisdrank) of voor een brandblusvoorziening? Of wilt u grondwater infiltreren, bijvoorbeeld voor hemelwaterriolering of drainage? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig. Dit kan een meldplicht of een watervergunning zijn. Op deze manier beschermen we de kwaliteit van het grondwater, de grondwaterstand en de bodem en daarmee de beschikbaarheid van het grondwater voor drinkwater en agrarische en industriële doeleinden.

Op deze webpagina vindt u globale informatie over deze toestemming. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit en het doel, de omvang en de duur van de grondwateronttrekking voert de uitvoeringsdienst RUD Utrecht of het waterschap de toestemmingverlening uit. De informatie op deze webpagina wordt nog aangepast aan de situatie onder de Omgevingswet. Neem daarom contact op met de RUD Utrecht c.q. het waterschap voor meer informatie.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u een inhoudelijke vraag over de toestemming, of een complexe aanvraag of heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met de RUD Utrecht via grondwater@rudutrecht.nl of 030 702 33 00 of met het waterschap.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.