Werkzaamheden in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone

In een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone zijn activiteiten die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van het drinkwater in principe verboden.

Voor een aantal activiteiten geldt een uitzondering, daar geldt een meldplicht voor. Bijvoorbeeld wanneer u grond of baggerspecie wilt gaan gebruiken of verspreiden, een civiel- of bouwtechnische werk uitvoeren, de bodem onderzoeken en saneren, een buisleiding aanleggen, een boorput buiten gebruik stellen of heipalen verwijderen.

Voor activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied geldt daarnaast een specifieke zorgplicht.

Op deze webpagina vindt u globale informatie over de activiteiten die verboden zijn en de meldingsplichtige activiteiten. De uitvoeringsdienst RUD Utrecht voert de toestemmingverlening uit. De informatie op deze webpagina wordt nog aangepast aan de situatie onder de Omgevingswet. Neem daarom contact voor meer informatie en de melding op met de RUD Utrecht.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u een inhoudelijke vraag over activiteiten in een waterwingebied, grondwater-beschermingsgebied of boringsvrije zone, of een complex project of heeft u een vraag over het indienen van een melding of over de status van uw melding? Neem dan contact op met de RUD Utrecht via ondergrond@rudutrecht.nl of 030 702 33 00.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.