Standplaats of verkooppunt hebben of inrichten voor het leveren van motorbrandstoffen en andere goederen

Wilt u langs een provinciale weg een standplaats of verkooppunt hebben of inrichten voor het leveren van motorbrandstoffen en andere goederen? Bijvoorbeeld een tankstation of elektrisch laadstation? Eventueel met een bijbehorende shop voor de verkoop van accessoires of versnaperingen? Dan heeft u daarvoor toestemming van de provincie nodig. Op deze manier beschermen we de verkeersveiligheid, de bruikbaarheid en instandhouding van de weg, de recreatieve en toeristische belangen en de landschappelijke, aardkundige, ecologische, archeologische en cultuurhistorische waarden en de natuur.

Vragen of hulp nodig?

  • Heeft u een vraag over het indienen van de aanvraag of over de voorwaarden van de omgevingsvergunning? Neem dan contact op met het Servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).
  • Heeft u een complexe aanvraag? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan. Stuur daarvoor een e-mail naar servicebureau@provincie-utrecht.nl. Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 5 februari 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.