Bedrijfsafvalwater, koelwater, huishoudelijk of agrarisch afvalwater, grondwater of boorwater lozen

Wilt u bedrijfsafvalwater, koelwater, huishoudelijk of agrarisch afvalwater, grondwater of boorwater gaan lozen op een oppervlaktewater (rivier, meer of sloot), in de bodem, op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of op het riool? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig. Afhankelijk van de mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit geldt een meldplicht of heeft u een watervergunning of omgevingsvergunning nodig.

Op deze webpagina vindt u globale informatie over deze toestemmingen. Afhankelijk van de omvang, de inhoud van de lozing en waarop u wilt gaan lozen (bodem, oppervlaktewater, riolering, rioolwaterzuiveringsinstallatie) voert het waterschap, de gemeente of de uitvoeringsdienst RUD Utrecht de toestemmingverlening uit. De informatie op deze webpagina wordt nog aangepast aan de situatie onder de Omgevingswet. Neem daarom voor meer informatie en de melding c.q. aanvraag contact op met het waterschap, de gemeente c.q. de RUD Utrecht.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u een inhoudelijke vraag over de toestemming, of een complexe aanvraag of heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met het waterschap of de gemeente. Om met de RUD Utrecht via grondwater@rudutrecht.nl en bodemloket@rudutrecht.nl of 030 702 33 00.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 26 mei 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.