Grond afgraven (ontgronden)

Wilt u grond afgraven (ontgronden) waardoor u de hoogteligging van een terrein en/of de waterbodem verlaagt? Dan kan het zijn dat u hiervoor toestemming nodig heeft. Op deze manier beschermen we het landschap, de archeologische vindplaatsen en het grondwater.

Op deze webpagina vindt u globale informatie over deze vergunning. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert deze vergunningverlening uit namens de provincie Utrecht. De informatie op deze webpagina wordt nog aangepast aan de situatie onder de Omgevingswet. Neem contact op met hen voor meer informatie en de aanvraag.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u een inhoudelijke vraag over de toestemming, of een complexe aanvraag of heeft u een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met de RUD Utrecht via ontgrondingen@rudutrecht.nl of 030 702 33 00.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.