Bedrijfsactiviteit met mogelijke gevolgen en risico’s voor het milieu

Wilt u een bedrijf starten of aanpassen en kunnen de bedrijfsactiviteiten een grote belasting of een groot risico vormen voor het milieu? Bijvoorbeeld wanneer uw bedrijf veel energie gaat verbruiken, geluid en/of geur gaat veroorzaken, de lucht gaat verontreinigen, met gevaarlijke stoffen gaat werken, afval, grond of baggerspecie gaat opslaan of verwerken of asbest gaat opslaan of verplaatsen. Dan kan het zijn dat u hiervoor ook toestemming nodig heeft van de provincie Utrecht (omgevingsvergunning milieu).

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voeren deze toestemmingverlening en het toezicht op deze vergunning uit voor de provincie Utrecht. De informatie op deze webpagina wordt nog aangepast aan de situatie onder de Omgevingswet. Neem contact op met de omgevingsdienst voor meer informatie en de aanvraag.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u een inhoudelijke vraag over toestemming voor bedrijfsactiviteiten met mogelijke gevolgen en risico’s voor het milieu? Of een vraag over het indienen van een aanvraag of over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met de behandelende omgevingsdienst:

Heeft u een complexe aanvraag? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex bedrijf? Vraag dan een vooroverleg aan bij de behandelende omgevingsdienst:

Geef in de aanvraag voor een vooroverleg kort aan om welke activiteiten en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kan de behandelaar beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie en of de bedrijfsactiviteiten haalbaar zijn gezien de wettelijke normen, het vigerend beleid en de beleidsvoornemens van de provincie Utrecht.

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 augustus 2023 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.