Vergunning Wet natuurbescherming – Gebiedsbescherming (Natura 2000)

Als u handelingen of activiteiten wilt uitvoeren die schadelijk zijn voor beschermde Natura 2000-gebieden dan heeft u daar een vergunning voor nodig. Dat is ter bescherming van waardevolle, kwetsbare natuur, zoals vastgelegd in internationale verdragen en Europese regelgeving voor beschermde natuurgebieden en beschermde planten en soorten in die gebieden. De provincie Utrecht kent 9 Natura 2000-gebieden.

Aanvraagformulier Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming (Natura 2000)

Stikstof is een belangrijk aspect bij de bescherming van Natura 2000-gebieden, zie daarvoor ook onze webpagina over stikstof.

Vragen of hulp nodig

E-mail: wnb@provincie-utrecht.nl
Telefoon: (030) 258 91 11

Kijk voor meer contactgegevens op de pagina Contact.