Activiteiten met gevolgen voor Natura 2000-gebied

Wilt u activiteiten uitvoeren die nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied? Bijvoorbeeld een weg aanpassen, woningen bouwen, een veehouderij uitbreiden of industriële activiteiten ondernemen. Dan heeft u daar in het kader van de Omgevingswet mogelijk toestemming van de provincie Utrecht voor nodig. Dit kan een omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit zijn (enkelvoudige aanvraag) of een instemming van de provincie met een omgevingsvergunning (voor onder meer een Natura 2000-activiteit) die u aangevraagd heeft bij de gemeente (meervoudige aanvraag). Op deze manier beschermen we deze waardevolle maar kwetsbare natuurgebieden.

Let op: aanvragen voor toestemming ingediend tot en met 31 december 2023 vallen onder de Wet natuurbescherming. Aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2024 vallen onder de Omgevingswet. In een aantal gevallen is overgangsrecht van toepassing.

Vragen of hulp nodig?

  • Heeft u een vraag over stikstof en het aanvragen van toestemming voor een Natura 2000-activiteit in de provincie Utrecht? Neem dan contact op met de provincie via stikstof@provincie-utrecht.nl.
  • Heeft u een niet-stikstofgerelateerde vraag over het aanvragen van een toestemming voor een Natura 2000-activiteit in de provincie Utrecht? Neem dan contact op met de provincie via vergunningen@provincie-utrecht.nl.
  • Heeft u een complexe aanvraag? Bijvoorbeeld omdat het gaat om een grootschalig en/of complex project? Vraag dan een vooroverleg bij de provincie Utrecht aan. Stuur daarvoor een e-mail naar servicebureau@provincie-utrecht.nl. Geef daarin kort aan om welke werkzaamheden en locatie het gaat en welke concrete vraag u heeft. En stuur indien beschikbaar de informatie (stukken) mee die uw vraag verduidelijkt. Dan kunnen we beoordelen of het vooroverleg nodig is in uw situatie.
  • Heeft u een vraag over het indienen van een vergunningaanvraag of over de status van uw vergunningaanvraag? Neem dan contact op met het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap via servicebureau@provincie-utrecht.nl of 030 258 91 11 (vraag naar het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap).

De informatie op deze webpagina is voor het laatst bijgewerkt op 15 juli 2024 en u kunt er geen rechten aan ontlenen.