Landelijke aanpak piekbelasting

Een forse vermindering van stikstofneerslag op korte termijn is noodzakelijk om de kwetsbare natuur in Nederland te herstellen. Daarom werkt het kabinet aan een landelijke aanpak om versneld en gericht de stikstofuitstoot terug te brengen bij agrarische en industriële piekbelasters. Op 12 juni 2023 is de Kamerbrief met de invulling van de aanpak piekbelasting gepubliceerd. Tegelijkertijd zijn de belangrijkste regelingen in de Staatscourant gepubliceerd: de Lbv-plus (aanpak piekbelasting) en de Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen). Beide regelingen zijn per 3 juli 2023 opengesteld. Het Rijk coördineert de beide regelingen. Op deze pagina zetten we de belangrijkste informatie op een rij.

Wat houdt de landelijke aanpak piekbelasting in?

De aanpak richt zich op de ongeveer 3000 (voornamelijk agrarische) bedrijven die de meeste stikstofneerslag veroorzaken op door stikstof overbelaste Natura 2000-gebieden. Of een bedrijf in aanmerking komt voor deelname wordt bepaald door de totale stikstofneerslag die wordt veroorzaakt op overbelaste Natura 2000-gebieden, de zogenaamde landelijke drempelwaarde.  Deze bedrijven krijgen met deze twee regelingen de mogelijkheid om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te brengen door hun bedrijfsvoering te verduurzamen, te verplaatsen, door over te stappen naar een ander bedrijfstype, of te stoppen. Deelname is op vrijwillige basis.

Wat is het verschil tussen de Lbv-plus en de Lbv regeling?

Agrarische bedrijven die landelijk de meeste stikstofneerslag veroorzaken op overbelaste Natura 2000-gebieden worden piekbelasters genoemd en vallen onder de aanpak piekbelasting, de Lbv-plus. Deze bedrijven kunnen een subsidie aanvragen voor het beëindigen van hun bedrijfslocatie. Dit kunnen bedrijven zijn in de melkveehouderij, pluimveehouderij (kippen en kalkoenen), varkenshouderij of vleeskalverhouderij. Via de AERIUS Check kan een ondernemer zien of de veehouderijlocatie voldoet aan de relevante drempelwaarde voor stikstofdepositie.

De Lbv is een subsidieregeling voor veehouders met melkvee, kippen, kalkoenen of varkens, die ook een forse stikstofneerslag op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaken. De regeling biedt uitkomst aan veehouders die wel willen stoppen, maar die niet onder de criteria van de aanpak piekbelasting vallen. Voor deze regeling gelden drempelwaarden per Natura 2000-gebied. Via de AERIUS Check kan een ondernemer zien of de veehouderijlocatie voldoet aan de relevante drempelwaarde voor stikstofdepositie.

  Utrecht Oost en Utrecht West

  Utrecht is ingedeeld in de regio’s West en Oost. Utrecht West betreft alle gemeenten in de provincie Utrecht, behalve Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Woudenberg. De overige gemeenten vallen onder Utrecht Oost en gaan mee met Gelderland. Hiertoe is besloten vanwege de ligging van de bedrijven in de twee regio’s. Vanaf 3 juli 2023 is inschrijving voor de gehele provincie mogelijk.

  Valt uw bedrijf onder de regeling?

  Via de AERIUS Check kunt u, na het invullen van uw gegevens, zien of uw bedrijf voldoet aan de drempelwaarde van de landelijke aanpak piekbelasting. In dat geval komt u in aanmerking voor intensieve begeleiding om een toekomstperspectief vorm te geven. Ook kunt u in aanmerking komen voor een breed pakket aan regelingen ter ondersteuning van de verschillende sporen: innoveren, extensiveren, omschakelen, verplaatsen, of stoppen. Het is ook mogelijk om een combinatie van deze sporen toe te passen. U kunt binnen de aanpak zelf met een voorstel komen (in de vorm van een ondernemingsplan) over hoe u tot forse reductie wilt komen via combinaties van innoveren, extensiveren, omschakelen.

  Heeft u behoefte aan begeleiding?

  Ondernemers die onder de criteria van de aanpak piekbelasting vallen, kunnen een afspraak maken met een landelijke zaakbegeleider. Deze zaakbegeleider komt bij u langs en gaat in gesprek over de mogelijkheden. De zaakbegeleider is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen.

  Daarnaast kunnen alle Utrechtse agrarisch ondernemers gebruik maken van de Plattelandscoaches. Deze worden vanuit de provincie Utrecht gefaciliteerd, maar opereren onafhankelijk. Ook zij zijn goed geïnformeerd over alle actuele regelingen en helpen bij het maken van een keuze die bij u past. Voor ondersteuning door een Plattelandscoach kunt u zich aanmelden via Lami.nl/Plattelandscoaches of u belt naar 030 237 07 00.

  Wanneer gaat de regeling van start?

  De Lbv-plus staat van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024 open. De Lbv staat open van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023. De regelingen staan alleen in deze periode open.

  Meer informatie

  • Op de website aanpakpiekbelasting.nl vindt u alle informatie over de regeling.
  • De AERIUS-check is beschikbaar. Met deze check kunt u zien of u onder de criteria van de aanpak valt, en zo niet of u tot de doelgroep van de Lbv behoort. Invullen van de AERIUS Check is anoniem; de gegevens worden niet bewaard. U heeft wel de mogelijkheid om de gegevens te exporteren en zelf op te slaan voor eigen en later gebruik.
  • Heeft u een vraag over de aanpak piekbelasting? Dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO (088 042 42 42), zij zijn de eerste plek om vragen te stellen. Ook het callcenter van Bij12 (085 486 22 22 is beschikbaar voor vragen.
  • Heeft u een vraag over AERIUS? Dan kunt u terecht bij het gebruikelijke helpdesk Stikstof en Natura 2000 van Bij12 (085 486 25 90).