Landelijke aanpak piekbelasting

Fors minder stikstofneerslag op korte termijn. Dat is wat nodig is om de kwetsbare natuur in Nederland te herstellen. Het kabinet werkt daarom aan een landelijke aanpak om de stikstofuitstoot in ons land te verminderen. Op 12 juni 2023 zijn de plannen hiervoor bekendgemaakt in een Kamerbrief over de aanpak van de piekbelasting. Piekbelasters zijn bedrijven met een hoge stikstofuitstoot dicht bij kwetsbare natuur. Ook zijn toen twee regelingen gepubliceerd: 

  • de Lbv-plus (aanpak piekbelasting) 
  • de Lbv (landelijke beëindigingsregeling veehouderijen). 

Beide regelingen zijn opengesteld op 3 juli 2023. Het Rijk coördineert de regelingen. Hieronder zetten we de belangrijkste informatie over de aanpak en de regelingen op een rij.

Heeft u hulp nodig?

Valt u onder de criteria van de aanpak piekbelasting? Dan kunt u een afspraak maken met een landelijke zaakbegeleider. Deze zaakbegeleider komt bij u langs en bespreekt met u wat er mogelijk is. De zaakbegeleider is uw eerste aanspreekpunt.

Daarnaast kunnen alle Utrechtse agrarisch ondernemers gebruikmaken van de Plattelandscoaches. De provincie Utrecht betaalt deze coaches, maar ze werken onafhankelijk. Zij zijn goed geïnformeerd over alle regelingen en helpen u bij het maken van een keuze die bij u past. U kunt zich hiervoor aanmelden via Lami.nl/Plattelandscoaches, of u belt naar 030 237 07 00.

Wanneer gaat de regeling van start?

  • De Lbv-plus staat open van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024. 
  • De Lbv stond open van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023. 

De regelingen staan alleen in deze periode open.

Meer informatie

  • Op de website aanpakpiekbelasting.nl vindt u alle informatie over de regeling.
  • Met de AERIUS Check ziet u of u onder de criteria van de aanpak valt, en of u tot de doelgroep van de regelingen behoort. Invullen van de AERIUS Check is anoniem; de gegevens worden niet bewaard. U heeft wel de mogelijkheid om de gegevens te exporteren en zelf op te slaan voor eigen gebruik.
  • Heeft u een vraag over de landelijke aanpak piekbelasting? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van RVO via 088 042 42 42. Zij zijn de eerste plek om vragen te stellen. Ook Bij12 is beschikbaar voor vragen op 085 486 22 22.
  • Heeft u een vraag over AERIUS? Dan kunt u terecht bij de helpdesk Stikstof en Natura 2000 van Bij12 via 085 486 25 90.