Interbestuurlijk toezicht

Een van de kerntaken van de provincie is toezicht houden op de uitvoering van wettelijke taken door gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit gebeurt risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. Het is belangrijk dat ook het controlemechanisme binnen deze organisaties goed werkt. Zo kan het toezicht van de provincie terughoudend zijn.

Naar de Interbestuurlijk toezichtkaart

IBT-kaart

De provincie publiceert de resultaten van het interbestuurlijk toezicht op deze IBT-kaart. Hier kunt u zien hoe de wettelijke taken door de Utrechtse gemeenten worden uitgevoerd. Wanneer u per IBT-onderdeel klikt op een gemeente, ziet u over deze gemeente meer informatie. Deze IBT-kaart is het beste te bezoeken met de browsers Google Chrome, Chromium, Mozilla Firefox en Microsoft Edge.

Extra overzichten

Behalve via de IBT-kaart kunt u ook in dit extra overzicht (pdf, 741 kB) de uitkomsten zien van het interbestuurlijk toezicht over 2017. Voor meer informatie over IBT-huisvesting, bekijk dan deze voortgangsrapportage 2018-2019 (pdf, 326 kB) en de voortgangsrapportage 2017-2018 (pdf, 250 kB).

Contact

Domein Bestuurs- en Directieondersteuning van de provincie Utrecht.
Telefoon: 06 51 39 25 42
E-mail: interbestuurlijktoezicht@provincie-utrecht.nl