Gemeentelijke herindelingen

De Rijksoverheid geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Vooral kleine gemeenten hebben moeite met de invoering en uitvoering van nieuwe taken. Indien samenwerken in de regio geen duurzame oplossing biedt, dan kan een gemeentelijke herindeling een optie zijn.

Contact

Afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning.
Telefoon: (030) 258 90 15