Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de provincie aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is (maximaal 42 dagen). De hoogte van de boete is voor de eerste 14 dagen € 20 per dag. De 14 dagen daarna € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag. De maximale totale dwangsom is € 1260.

U meldt de provincie schriftelijk dat de beslissing te laat genomen is. De provincie heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de provincie in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

Is er meer dan 1 aanvrager? Dan wordt het verschuldigde bedrag gelijk verdeeld over de aanvragers.

Formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u veel te laat bent met uw melding.
  • Als u geen belanghebbende bent.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als de aanvraag om een Wob-verzoek gaat (Wet openbaarheid van bestuur).

Contact

U stuurt het formulier naar de provincie.

Bezwaar en beroep

Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook rechtstreeks in beroep bij de rechtbank. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de provincie. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de provincie binnen 2 weken alsnog beslissen.

Uitvoerende instantie

Provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6

3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

info@provincie-Utrecht.nl

Telefoon 030-2589111