Grenscorrecties gemeente, goedkeuring

De gemeenteraden schrijven een herindelingsontwerp en moeten dit ter goedkeuring voorleggen aan de provincie. Ook wordt het ontwerp 8 weken ter inzage op de gemeentesecretarie gelegd waar iedereen zijn mening over het ontwerp kenbaar kan maken.
Binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling komt de provincie met een beschrijving van de grenzen. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

Voorwaarden

Als gemeenten grenscorrecties willen doorvoeren, dan moet dat eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Gedeputeerde Staten van de provincie. Zodra de provincie akkoord is, wordt de herindeling op de kaarten aangepast en kan eventuele verrekening tussen de gemeenten plaatsvinden.

Aanpak

De gemeenteraden dienen een herindelingsregeling ter goedkeuring in bij de provincie.

Contact

Provincie Utrecht, telefoonnummer: 030-2589111

Uitvoerende instantie

Provincie Utrecht

Bezoekadres

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

Postadres

Postbus 80300
3508 TH Utrecht

info@provincie-Utrecht.nl
Telefoon 030-2589111