Indienen verordening bijzondere voordelen gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding en een tegemoetkoming in de kosten. Ook de leden van commissies, deelraden en de leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente kunnen een vergoeding krijgen. De provincie moet dit goedkeuren.

De gemeente legt de vergoedingen in verschillende verordeningen vast. Vervolgens stuurt de gemeente deze naar de provincie voor goedkeuring. Ook is het mogelijk dat de gemeente een aparte verordening wil opstellen. Bijvoorbeeld als er extra vergoedingen en uitgaven zijn. Ook dan moet de provincie dat eerst goedkeuren.

Vragen of hulp nodig?

E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Telefoon: (030) 258 91 11

Kijk voor meer contactgegevens op de pagina Contact.

Wet- en regelgeving