Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman onderzoekt of de uitvoering van overheidstaken correct gebeurt. U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met het gedrag of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de DUO. De ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek starten.

U kunt bij de Nationale ombudsman terecht met klachten over:

  • de lange behandelingsduur van aanvragen en bezwaarschriften
  • het niet opnemen van aangifte van strafbare feiten
  • niet reageren op vragen en verzoeken (om informatie)
  • (telefonische) bereikbaarheid van overheidsinstanties
  • de lange behandelingsduur van klachten

U vindt uitgebreide informatie over het type klachten dat u kunt indienen op de website van de Nationale ombudsman. Ook leest u wat er met uw klacht gebeurt na indiening.De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat. Dat betekent dat de Nationale ombudsman onafhankelijk is van de regering. De Nationale ombudsman is benoemd door de Tweede Kamer. De uitspraken van de Nationale ombudsman zijn niet bindend, de uitvoering ervan kan dus niet worden afgedwongen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een klacht in te dienen zijn:

  • U heeft al (schriftelijk) een klacht ingediend bij de overheidsinstantie in kwestie.
  • De betrokken overheidsinstantie heeft uw klacht niet langer dan 1 jaar geleden afgehandeld.
  • Er is tegen de uitspraak van de betrokken overheidsinstantie geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest).
  • Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels.
  • Uw klacht gaat niet over de uitspraak van een rechter.

Contact

U dient de klacht in bij het bureau van de Nationale ombudsman. Dat kan schriftelijk (per brief), online via de website van de Nationale ombudsman of via het klachtenformulier. Per post versturen is handiger als u kopieën van eerdere klachtbrieven of andere belangrijke documenten wilt meezenden.Bent u niet zeker of u met uw klacht bij de Nationale ombudsman terecht kunt? Neem dan eerst contact op met het bureau van de Nationale ombudsman. Het bureau verwijst u naar de juiste instantie als u met uw probleem niet bij de Nationale ombudsman moet zijn.

Wet- en regelgeving