Wolfwerende rasters

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

De wolf heeft zich gevestigd in de provincie Utrecht, zo blijkt uit DNA-analyses en de blijvende aanwezigheid van het dier in de afgelopen maanden. Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar voor het plaatsen van wolf-werende rasters. Hiermee kunnen geregistreerde dierhouders hun dieren beschermen tegen aanvallen van een wolf.
Houders van runderen, schapen, geiten, varkens, alpaca's en paard(achtigen) kunnen met terugwerkende kracht vanaf 26 mei 2023 subsidie aanvragen om hun vee te beschermen. Gekozen is om de subsidieregeling zo breed mogelijk open te stellen voor alle diersoorten die risico lopen op een aanval door de wolf.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier