Wateroverlast en watertekort

Door klimaatverandering neemt de kans op extreme neerslag, overstromingen en langdurige periodes van droogte toe. En daarmee de kans op wateroverlast en watertekort. Daarom werkt de provincie samen met de waterschappen en andere partners aan het voorkómen ervan.

Contact

Secretariaat Fysieke Leefomgeving
Telefoon: 030 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl