Grondwater algemeen

Grondwater is niet zichtbaar, maar wel belangrijk. Samen met partners zoals waterschappen en waterbeheerders, zorgt de provincie voor schoon grondwater in de goede hoeveelheden. In de provincie Utrecht is grondwater de voornaamste bron voor drinkwaterbereiding. Veel waardevolle natuur is afhankelijk van de grondwaterstand. Dat geldt ook voor landbouw en bebouwing. Grondwater wordt bovendien weggepompt voor industriële doeleinden of beregening. Ook de ondergrondse opslag van energie maakt steeds intensiever gebruik van grondwater.

Snel naar

Contact

Secretariaat Fysieke Leefomgeving
Telefoon: 030 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl