Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Hoe maak je een stedelijke omgeving leefbaar en gezond? En hoe combineer je daarbij data en kennis van publieke organisaties met de innovatieve ondernemerskracht van bedrijven, en de ervaringen en gedragingen van inwoners?

In de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL) ontwikkelt de provincie Utrecht samen met andere organisaties én inwoners concrete en praktische oplossingen met impact op gezond leven in stedelijke gebieden.

Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

Platform van publieke en private organisaties

De DKH GSL is een onafhankelijk en open platform van publieke en private organisaties. We werken samen met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving. De organisaties binnen de hub ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde, datagedreven concepten en instrumenten: evidence based producten en diensten die een positief effect hebben op de gezondheid van iedereen die woont, werkt of recreëert in een stedelijke omgeving. Nu en in de toekomst.

Proeftuinen en onderzoek

Binnen de DKH GSL initieert en (co-)financiert de provincie Utrecht proeftuinen en onderzoek. Deze nieuwe kennis passen we toe op concreet en bruikbaar beleid voor een gezonde leefomgeving in een stedelijke regio.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Universiteit Utrecht en Economic Board Utrecht zijn de initiatiefnemers van dit platform. Naast de provincie Utrecht hebben onder meer gemeente Amersfoort, Future City Foundation, Mecanoo, UMC Universitair Medisch Centrum  Utrecht, Hogeschool Utrecht, Civity en Urban Sync zich aangesloten als partner. Ook andere publieke en private organisaties in Nederland kunnen zich aansluiten en/of gebruik maken van de data en kennis binnen het platform.

Contact

Liesbeth van Holten, Programmamanager
E: gezondeleefomgeving@provincie-utrecht.nl
T: 06 18 30 06 18