Instrumenten gezonde en duurzame ruimtelijke plannen

Steeds meer mensen willen in de regio Utrecht wonen. Er zijn dus meer woningen nodig, vooral in stedelijke gebieden. Het lijkt misschien lastig om dit op een gezonde en duurzame manier te realiseren. Toch zijn er zeker mogelijkheden.

Provincie ondersteunt met praktische instrumenten

De provincie wil de vraag naar meer woningen vooral oplossen in de stedelijke gebieden. Natuurgebieden en het landelijk gebied moeten zoveel mogelijk intact blijven. Ze zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving, als tegenwicht voor de drukte in de stad.

Meer bouwen in binnenstedelijk gebied is echter niet eenvoudig. Bijvoorbeeld voor locaties met een slechte milieukwaliteit. Door veel lawaai, stank of fijnstof (of een combinatie daarvan) van een nabijgelegen drukke autoweg of bedrijf, is het zonder maatregelen ongezond om daar te wonen. Het is dan een uitdaging om op dat soort locaties woningbouw met een acceptabele leefkwaliteit te realiseren. Maar met een zorgvuldig ontwerp en de juiste ingrepen is ook bij stedelijke verdichting een gezonde, prettige, duurzame leefomgeving mogelijk.

De provincie helpt gemeenten om de gezondste en duurzaamste keuzes voor hun ruimtelijke plannen in beeld te brengen. Daarvoor zet de provincie verschillende instrumenten in. De Maptable en de Scan omgevingskwaliteiten bijvoorbeeld. Deze instrumenten maken het proces om de juiste afweging te maken efficiënter. Naast een betere kwaliteit wordt ook de nodige tijdwinst geboekt tijdens het planproces.

Contact

Liesbeth van Holten, Programmamanager
E: gezondeleefomgeving@provincie-utrecht.nl
T: 06 18 30 06 18

Nieuws