Historische infrastructuur

Eén van de vijf thema’s uit onze cultuurhistorische hoofdstructuur is de historische infrastructuur. De provincie Utrecht beschikt van oudsher over vele vaar-, spoor- en wegverbindingen. Deze historische infrastructuur is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van de Provincie Utrecht. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat de aanwezige cultuurhistorische waarden worden meegenomen bij infrastructurele ontwikkelingen. We hechten met name waarde aan drie iconische wegen: de Wegh der Weegen (tussen Utrecht en Amersfoort), Via Regia (route van Utrecht naar Keulen) en de Route Impériale (Route van Parijs naar Amsterdam). Voor de drie iconische wegen vinden we het van belang dat samenhang in de route en zichtbaarheid en beleefbaarheid van de historische waarde versterkt worden. Voor de overige historische infrastructuur voegen we informatie toe aan de digitale Cultuurhistorische Atlas van de Provincie Utrecht.

Voor meer informatie: zie onze Cultuurhistorische Atlas voor de Provincie Utrecht