Cultuurhistorische Atlas

De provinciale cultuurhistorische atlas (CHAT) biedt een overzicht van cultuurhistorische data en het beleid dat de provincie hierop voert. Er zijn aparte kaarten voor de provinciale erfgoedthema’s militair erfgoed, kastelen en buitenplaatsen, agrarisch cultuurlandschap, historische infrastructuur en archeologie. Nog in opbouw is de kaart waarop gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaarten getoond worden. Via de website is tevens het boek Tastbare Tijd over het verleden van de provincie Utrecht in te zien.

Veel van de kaartgegevens zijn in beheer bij de provincie Utrecht. Deze gegevens zijn open source, wat betekent dat deze door iedereen gebruikt mogen worden. Daarnaast worden ook gegevens over erfgoed van andere instanties getoond. De gegevens van de provincie Utrecht kunt u downloaden als GIS-bestand via https://geo-point.provincie-utrecht.nl/pages/open-data#Cultuurhistorie.

Bent u op zoek naar meer informatie over erfgoed in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen of wilt u gewoon wat meer over uw woonomgeving weten, neemt u gerust een kijkje!