Energie-infrastructuur en netcongestie

We staan in Nederland voor belangrijke uitdagingen zoals duurzame mobiliteit, economie, woningbouw en energietransitie. Hiervoor is een goed functionerende energie-infrastructuur nodig. Maar de afgelopen jaren is er een groeiend tekort op het elektriciteitsnetwerk ontstaan: vraag en aanbod van elektriciteit zijn hoger dan de beschikbare netcapaciteit om de elektriciteit te verplaatsen. Het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast. Dit noemen we ‘netcongestie’; een soort file op het net.

De komende jaren wordt meer duurzame energie opgewekt. Nieuwe woonwijken en bedrijven gaan van het gas af. De verwachting is dat de vraag naar elektriciteit fors blijft groeien. Er is een grotere behoefte aan een zwaardere energie-infrastructuur en slimmer gebruik van de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet. Daarvoor zijn voldoende elektriciteitskabels, leidingen en opslag van energie nodig.

De gevolgen van file op het elektriciteitsnet

De hele provincie Utrecht heeft op dit moment al veel last van netcongestie. Het gevolg van deze filevorming op het net is groot. Het leidt tot vertraging van bijvoorbeeld grote woningbouwprojecten, ontwikkeling van bedrijventerreinen maar ook de verdere energietransitie in de regio. De gevolgen van netcongestie zijn voelbaar binnen alle sectoren. Ook voor grootverbruikers en mogelijk ook kleinverbruikers van elektriciteit. Uiteindelijk kan iedereen ermee te maken krijgen, wat voor de volgende problemen kan zorgen:

  • Er is momenteel zeer beperkte ruimte voor nieuwe aansluiting van grootschalige zon- en windprojecten.
  • Grootverbruikers kunnen al niet meer aangesloten worden.
  • Bovendien verwachten netbeheerders Stedin en TenneT dat netcongestie zich verder uitbreidt en op een gegeven moment in delen van de provincie Utrecht ook aansluitingen voor kleinverbruikers gaat raken.

Dat betekent een vervelende situatie. Op dit moment brengen we de gevolgen van de file op het elektriciteitsnet in kaart en bedenken we mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor.

Oplossingen voor korte en lange termijn 

We werken aan oplossingen voor zowel de korte termijn tot 2030 als de langere termijn na 2030. Dit doen we in de ‘Energy Board’. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Utrecht, TenneT en regionale netbeheerder Stedin, de regio’s U10 en Amersfoort, Foodvalley én de gemeenten Utrecht en Amersfoort. De samenwerking is erop gericht om het lokale stroomnet sneller uit te breiden en er slimmer gebruik van te maken. Dit doen we op drie manieren:

Korte termijn - sneller bouwen

Sneller bouwen aan het net: de capaciteit van ons elektriciteitsnet moet vergroot en verzwaard worden. Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd en gebouwd door netbeheerders. Lees meer op energietransitieutrecht.nl.

Korte termijn - slimme oplossingen

Slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten: we willen nu zo goed mogelijk omgaan met de netcapaciteit die we hebben. Met slimme oplossingen kijken we hoe we het net beter én flexibeler kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die op bedrijventerreinen lokaal energie met elkaar delen in zogenaamde energiehubs. Of aan beperkende contracten met bedrijven die op piekmomenten tussen 16.00 uur en 20.00 uur even niets verbruiken. Lees meer op energietransitieutrecht.nl.

Lange termijn - provinciaal meerjarenprogramma

Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (P-MIEK): samen met netbeheerders en andere partijen brengt de Provincie Utrecht de ontwikkelingen in kaart voor duurzame opwek, warmtetransitie, woningbouwopgave, bedrijven en mobiliteit. Aan de hand van al deze ontwikkelingen en de al geplande infrastructuur, wordt gekeken waar knelpunten zullen ontstaan en welke extra energie-infrastructuur nodig is. Lees meer op energietransitieutrecht.nl.