Inclusieve energietransitie

Samen sneller naar duurzame energie voor iedereen

Provincie Utrecht heeft als ambitie dat iedereen moet kunnen participeren in de energietransitie. Op dit moment kan namelijk niet iedereen de investeringen voor het verduurzamen van een woning en de energiekosten betalen. Met de aanpak Inclusieve Energietransitie gaat de provincie collectieve verduurzamings- en duurzame opwek projecten met expertise en financiering ondersteunen om haalbaarheid en betaalbaarheid te garanderen. We zetten daarbij nadrukkelijk in op samenwerking. De verschillende stakeholders hebben allemaal delen van de puzzel in handen om tot succesvolle oplossingen te komen. Als provincie Utrecht dagen we daarom iedereen uit om over de eigen grenzen en belangen te kijken. Alleen dan kan die puzzel gelegd worden en is er sprake van een energietransitie waarbij iedereen meedoet en waarvan iedereen profiteert.

Haalbare en betaalbare energietransitie

Haalbaar betekent dat woningeigenaren toegang hebben tot financiële middelen om de eigen woning te verduurzamen of te participeren in collectieve duurzame energieopwekking. Betaalbaar wil zeggen dat na betaling van de energielasten voldoende inkomen overblijft voor de overige noodzakelijke bestedingen. De energielasten moeten niet te hoog (groter dan 10 procent) zijn ten opzichte van het huishoudinkomen. Landelijk heeft 15 procent van de woningeigenaren onvoldoende toegang tot kapitaal om verduurzaming te financieren. In de Provincie Utrecht gaat het om 6 tot 12 procent, 20.000 tot 41.000 woningeigenaren.

Kennis en innovatie

De inclusieve energietransitie is een nieuw, complex proces en gaat over de manier waarop we de energietransitie in de samenleving organiseren. Innovatie in financiering en samenwerking met experimenteerruimte en lef zijn noodzakelijk. Onze aanpak bestaat uit 3 elementen: kennis, actie en innovatie. Deze drie elementen versterken elkaar en zo komt een vliegwiel op gang dat de inclusieve energietransitie versnelt.

Kaart

Nieuws