Klimaat Centraal: samen naar een klimaatneutrale provincie

Samen stellen wij het klimaat centraal. We bundelen onze krachten en maken slimme keuzes. Wij nemen het verminderen van broeikasgassen mee binnen al onze werkzaamheden en initiatieven. Wij zetten veranderingen in gang om zo spoedig mogelijk een klimaatneutrale provincie te zijn. Deze veranderingen raken onze manier van leven en alle inwoners en bedrijven. Ze zijn nodig om ook in de toekomst het groene, gezonde en veilige middelpunt van Nederland te blijven. Onze inspanningen hebben uiteindelijk een positieve impact op de economie, sociale gelijkheid, volksgezondheid en de natuurlijke ecosystemen in onze provincie.

In Utrecht nemen we onze verantwoordelijkheid om klimaatverandering zoveel als mogelijk tegen te gaan. Dit is ook de reden dat de provincie Utrecht met grote instemming in 2019 het Klimaatakkoord tekende. Met dit akkoord volgt Nederland de Europese klimaatafspraken: 49 procent broeikasgas vermindering in 2030 en 100 procent in 2050, waarmee we klimaatneutraliteit bereiken.

Klimaatmonitor

Hoe staat de provincie ervoor? Zijn we goed op weg richting de klimaatdoelen? De Klimaatmonitor brengt dit in kaart zodat we optimaal kunnen sturen richting klimaatneutraliteit.

Drawdown Europe Research Association (DERA)

In opdracht van de provincie heeft Drawdown de website Klimaatinspiratie Utrecht samengesteld. Deze interactieve omgeving toont de 19 meest kansrijke klimaatoplossingen voor de provincie. Bezoekers kunnen virtueel scenario's maken en inspiratie opdoen door bestaande initiatieven in de provincie te bekijken. De adviezen van Drawdown worden gebruikt om het klimaatbeleid en -maatregelen verder uit te breiden, zodat de provincie zo snel mogelijk klimaatneutraal is.

Contact

Heeft u vragen over hoe de provincie zich inzet om broeikasgassen te verminderen? Neem dan contact op met het programmateam Klimaat Centraal, via klimaatcentraal@provincie-utrecht.nl.

Nieuws