Programma Gezond en Veilig

Samen met andere organisaties werken we aan een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Dit is het doel van de Omgevingsvisie. In het Programma Gezond en Veilig staat hoe we daaraan werken.

Relatie leefomgeving en welzijn

De kwaliteit van de leefomgeving heeft gevolgen voor ons fysieke en mentale welbevinden. We gebruiken onze leefomgeving steeds intensiever en dat heeft gevolgen. Rustige en groene gebieden verdwijnen meer en meer. Verbetering van de luchtkwaliteit en beperken van geluidsoverlast zijn grote uitdagingen in het stedelijk en landelijk gebied. Het is belangrijk om nu goede keuzes te maken en zo via de leefomgeving bij te dragen aan gezondheidspreventie. Zo zorgen we ervoor dat er genoeg mogelijkheden zijn voor stilte, ontspanning en beweging.

Zes principes voor een gezonde en veilige leefomgeving

 1. Groenblauwe ruimte
  Er is voldoende kwalitatief hoogwaardige groenblauwe ruimte
 2. Gezonde mobiliteit
  Mensen verplaatsen zich voornamelijk lopend, met de fiets of het OV
 3. Klimaatadaptatie
  De leefomgeving is aangepast aan de eisen van het klimaat
 4. Zo min mogelijk schadelijke uitstoot
  Er is zo min mogelijk schadelijke uitstoot vanuit industrie, energieopwekking en landbouw
 5. Inclusief
  De ruimtelijke inrichting draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen
 6. De economie is circulair
  Met zo min mogelijk afval en zo veel mogelijk hergebruik van grondstoffen. Bij bouwen komen er zo min mogelijk schadelijke stoffen en producten vrij.

Het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen, geluid en geur loopt als een rode draad door deze zes principes. In het Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig staat welk beleid we hebben om deze milieu-emissies te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren, risico’s door geurhinder en externe veiligheidsrisico’s te beperken.

Contact

Secretariaat domein Stedelijke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl