Schone lucht en geur

De provincie Utrecht draagt bij aan een schone buitenlucht: gezond om in te ademen en zonder nare geuren. We willen in 2030 voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2005. En hebben de ambitie dat zo weinig mogelijk inwoners nadelige gezondheidseffecten ondervinden van geurhinder.

Luchtverontreiniging slecht voor mens en natuur

Utrecht groeit, is economisch sterk en mensen wonen hier graag. Die groei zet de luchtkwaliteit wel onder druk. Luchtverontreiniging is ongezond en slecht voor de natuur. In Nederland leven mensen gemiddeld negen maanden korter door luchtverontreiniging en jaarlijks sterven in ons land 11.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling. Een onaangename geur, van industriële en landbouwbedrijven en houtstook, kan eveneens zorgen voor negatieve effecten op ons welzijn.

Hoe zit het met luchtkwaliteit, de Europese norm en gezondheid.

Contact

Secretariaat domein Stedelijke Leefomgeving

Telefoon: 030 258 90 11
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl