Smart Mobility

De bereikbaarheid staat in de regio Utrecht onder grote druk. Alleen uitbreiden van de bestaande infrastructuur is niet voldoende. We moeten deze beter benutten. Smart Mobility helpt daarbij. Onder andere door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Dit zorgt uiteindelijk voor veiliger vervoer, een betere doorstroming, goede bereikbaarheid en verbetering van leefbaarheid.

Contact

Secretariaat van de afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur
Telefoon: 030 258 90 12
E-mail: secretariaat_12@provincie-utrecht.nl