Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is met ca 20.000 hectare na de Veluwe het grootste bos- en heidegebied van Nederland. De Utrechtse Heuvelrug kent veel landgoederen en buitenplaatsen met bijzondere cultuurhistorische betekenis. De vele natuur en cultuurhistorie zorgen er voor dat het de meest populaire bestemming voor openluchtrecreatie is in de provincie. De Heuvelrug levert, met goed voor de mens toegankelijke natuur, een grote bijdrage aan het goede vestigingsklimaat van de provincie Utrecht voor bedrijven en inwoners.

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is in 2003 door de Minister van Landbouw Natuurbeheer en Visserij aangewezen. Sinds 2013 omvat het Nationaal Park vrijwel het gehele gebied ten zuiden van de A27: link naar Kaart

Samen met onze partners willen we het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beschermen, versterken en beleefbaar maken. In 2018 hebben de provincie en de samenwerkingspartners de ambities voor de samenwerking binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug opgenomen in de Samenwerkingsagenda Samenwerkingsagenda 2019-2020.

Contact

Accounthouder Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Josje van Noorden
Telefoon: 06 11868520
E-mail: Josje.van.Noorden@provincie-utrecht.nl