Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug is met circa 20.000 hectare na de Veluwe het grootste bos- en heidegebied van Nederland. De Utrechtse Heuvelrug kent daarnaast veel landgoederen en buitenplaatsen met bijzondere cultuurhistorische betekenis. Dat maakt het gebied de meest populaire bestemming voor openluchtrecreatie in de provincie. De Heuvelrug levert, met goed voor de mens toegankelijke natuur, een grote bijdrage aan het goede vestigingsklimaat van de provincie Utrecht voor bedrijven en inwoners.

Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is in 2003 door de Minister van Landbouw Natuurbeheer en Visserij aangewezen. Sinds 2013 omvat het Nationaal Park vrijwel het gehele gebied ten zuiden van de A27.

Samen met onze partners willen we het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beschermen, versterken en beleefbaar maken. In 2018 hebben de provincie en de samenwerkingspartners de ambities voor de samenwerking binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug opgenomen in de Samenwerkingsagenda 2019-2020.

Contact

Marieke Kuijer
Telefoon: 06 54263920
E-mail: Marieke.Kuijer@provincie-utrecht.nl