Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Ondanks het feit dat slavernij sinds 1873 in de praktijk is afgeschaft in het hele Nederlandse Koninkrijk en Suriname, heeft deze eeuwenlange geschiedenis nog steeds invloed op ons dagelijkse leven. 

Waarom is het zo belangrijk om het slavernijverleden te herdenken? 

Door het slavernijverleden te herdenken worden we ons bewuster van de gevolgen die hier nog steeds iedere dag van terug te zien zijn in onze samenleving. Bijvoorbeeld het bestaan van discriminatie en racisme, waardoor er nog steeds sprake is van ongelijke kansen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.  

Op 30 juni 2023 maakte Commissaris van de Koning Hans Oosters namens het provinciale bestuur officieel excuses voor de betrokkenheid van de toenmalige Staten van Utrecht bij het slavernijverleden. Hierbij vertelde hij dat samen naar de toekomst kijken belangrijk is. Zo vertelde hij: 

Niemand die nu leeft heeft schuld aan de onvergeeflijke fouten die destijds zijn gemaakt. Maar wij kunnen wel de verantwoordelijkheid voor ons verleden nemen door te werken aan bewustwording en herstel. Samen staan voor een rechtvaardige samenleving waarin mensen in vrijheid worden geboren en in vrijheid zullen sterven.

Meer weten over dit thema? 

Samen met partners en andere organisaties besteden we aandacht aan het slavernijverleden én de sporen die hier nog dagelijks van terug te zien zijn in onze provincie. Wil je graag meer leren over het slavernijverleden? Neem dan een kijkje op de website UtrechtAltijd.nl. Hier vind je historische activiteiten om te bezoeken en verhalen die je kunt lezen. Wat kun je zoal bezoeken, lezen of beluisteren?