Vereniging oud-Statenleden

De Vereniging van oud-Statenleden van de provincie Utrecht (VOSPU) is in 1997 opgericht en telt (per 16 april 2019) 122 leden. Oud-Statenleden, oud-commissarissen en oud-gedeputeerden van de provincie Utrecht kunnen lid worden.

Doel vereniging

Het doel van de vereniging is:

  • de band tussen oud-leden van de Provinciale Staten van Utrecht en de regio in stand houden;
  • het onderling contact tussen de oud-leden behouden;
  • de leden van de vereniging op de hoogte houden van ontwikkelingen in de provincie;
  • de leden van de vereniging ambassadeurs van de provincie laten zijn en blijven.

Bestuursleden

  • Remco van Lunteren (VVD), voorzitter

  • Petra Doornenbal (CDA), secretaris

  • Ger Mik (PvdA), penningmeester

  • Rein Bijkerk (GroenLinks), lid

  • Simon Renzema (D66), lid

  • Jolande de Heer (ChristenUnie), lid

Activiteiten

De VOSPU organiseert jaarlijks een werkbezoek waarbij een gebied of actueel onderwerp centraal staat. Er is ook altijd voldoende tijd om met elkaar bij te praten en de afsluiting van het programma is traditiegetrouw een gezamenlijk diner.

Lid worden

Met ingang van 1 januari 2019 kunt u na uw vertrek uit Provinciale Staten het eerste jaar kosteloos lid worden. Daarna bedraagt de contributie 25 euro per jaar.

Om u aan te melden of te informeren over de vereniging, kunt u contact opnemen met de Statengriffie via vospu@provincie-utrecht.nl of 030 25 89 070.