Tentenverhuur is een mooi voorbeeld van wat er wél kan

In de gemeente Woudenberg kwam ruimte beschikbaar op een voormalig agrarisch erf. De gemeente heeft geholpen om daar het tentenverhuurbedrijf van Erik van Donselaar te vestigen. "Een mooi voorbeeld wat er wél kan als agrarische bebouwing geen functie meer heeft en hoe je dingen kunt verbeteren", zeg Erik enthousiast. "Toch lijkt het mij belangrijk dat het proces van functiewijziging van een erf wel eenvoudiger wordt. Voor ondernemers, agrariërs en gemeente. Het is nu erg complex."

Erik van Donselaar

Erik van Donselaar bij tentenverhuurbedrijf in Woudenberg.

Erik: "De grond was al in handen van de gemeente. Gekocht van een melkveehouder die met pensioen ging. En we hadden natuurlijk een goed businessplan. Dat alles bij elkaar werkte duidelijk in ons voordeel. Het heeft het proces zeker ook versneld. In relatief korte tijd, drie jaar, is alles doorlopen." Maar als de grond nu niet van de gemeente was geweest? En als hij het allemaal zelf had moeten uitzoeken? "Dan was de kans om dit te kunnen realiseren veel kleiner geweest, denk ik. Voor een startende ondernemer wordt het dan een veel moeilijker verhaal."

Proactief en doorzetten

Alle benodigde informatie en kennis over de procedures, de impact en de haalbaarheid van het initiatief is er misschien wel, maar dat is maar een deel van het probleem, meent Erik.

Ik heb gemerkt dat het toch vooral ook een kwestie is van zelf overal achteraan gaan. Doorzetten en proactief zijn. Je moet niet afwachten en denken het komt wel goed. Dat vraagt alleen wel veel van de initiatiefnemer zelf.

Erik van Donselaar

Groenplan

Als compensatie voor de 50-procentsloopregeling is onder andere een groenplan opgesteld. Om kwaliteitsverbetering te realiseren. Daardoor konden ze toch meer bijbouwen. "De gemeente kwam zelf met een speciale groenadviseur. Die heeft ons daarbij geholpen. Er wordt nu een stuk groengebied gerealiseerd en er komt een visvijver op het terrein. Ook hebben we de grondvervuiling aangepakt en asbest verwijderd. De monumentale boerderij op het erf, een gemeentelijk monument, hebben we op eigen initiatief helemaal gerestaureerd." Zouden gemeenten hierbij meer hulp en ondersteuning moeten bieden aan initiatiefnemers, als het gaat om mogelijkheden en kansen voor zo'n locatie? En daar ook zelf meer de verantwoordelijk voor moeten nemen? Ja, dat denk ik wel.

De samenwerking met de gemeente heb ik overigens als goed ervaren. Maar de ondernemer en de boer vinden elkaar nog niet echt. Daar liggen zeker nog kansen voor gemeente én provincie.

Erik van Donselaar