288 lintjes in de provincie Utrecht

Bij de Lintjesregen 2024 zijn 288 Utrechters Koninklijk onderscheiden. Dat zijn er meer dan vorig jaar (247) en meer dan het gemiddelde over de afgelopen jaren (238). Ook op landelijk niveau ligt het totaal aantal aanvragen ongeveer 20 procent hoger in vergelijking met andere jaren.

Echtpaar Griffioen krijgen een lintje van de burgemeester van Woerden’
De heer en mevrouw Griffioen krijgen een lintje uit handen van de burgemeester van Woerden.

In Utrecht werden drie soorten onderscheidingen uitgereikt. 241 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op lokaal niveau, 44 personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor verdiensten op bovenlokaal niveau en drie personen mogen zich na vandaag Officier in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Zij kregen de onderscheiding voor verdiensten op nationaal en internationaal niveau. Van de onderscheiden personen is 63 procent man en 37 procent vrouw.

Veteranen Search Team

Bekende naam in Utrecht is dit jaar Yvon Jaspers, die volgens het Kapittel op een bijzondere wijze invulling geeft aan het presenteren van het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw, waarbij zij is uitgegroeid tot een ambassadeur van de agrarische sector. Aan haar is de graad van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend. 

De heer en mevrouw Van der Kraats werden beiden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voor hun werk voor het Veteranen Search Team. Dit team ondersteunt de politie bij zoekacties naar vermiste personen. Het echtpaar richtte dit team op. Zij hebben het uitgebouwd tot een landelijk bekend netwerk dat jaarlijks tientallen keren wordt ingezet en veelvuldig in de media komt.

Procedure

Het staat iedereen vrij om voor een ander een Koninklijke onderscheiding aan te vragen. De aanvrager richt zich daartoe tot de burgemeester van de woonplaats van degene voor wie men een lintje aanvraagt. De burgemeester verzamelt met de aanvrager alle benodigde informatie om te kunnen afwegen of iemand aan de criteria voor een Koninklijke onderscheiding voldoet en stelt een eerste advies op. 

De burgemeesters van de 26 Utrechtse gemeenten sturen hun voorstellen-met-advies door aan de commissaris van de Koning. Het is zijn taak te zorgen voor complete en uniforme voorstellen en het opstellen van een tweede advies. Vervolgens zenden alle provincies hun voorstellen door naar het Kapittel voor de Civiele Orden, waar het college tot taak heeft om de decoratievoorstellen te toetsen en 'de minister die het aangaat' te adviseren. Die minister neemt vervolgens de officiële beslissing om iemand voor te dragen voor een onderscheiding. Zodra de Koning zijn handtekening heeft gezet is er sprake van een Koninklijk besluit. Vanaf dat moment is iemand Koninklijk onderscheiden.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69