Nieuwe verblijven vleermuizen op terrein Kamp van Zeist

in Natuur

De voorbereidingen voor de sloop- en saneringswerkzaamheden op het terrein Kamp van Zeist zijn inmiddels in volle gang. Voordat de aannemer kan starten met de werkzaamheden, zijn binnen het programma Hart van de Heuvelrug de nodige voorbereidingen getroffen. Zo was het nodig om nieuwe verblijven te plaatsen voor de vleermuispopulaties die in het gebied leven. Er zijn vijf vleermuiskasten en een vleermuistoren gemaakt, die verspreid staan op dit voormalige militaire terrein.

Betonnen kelder vleermuistoren in aanbouw
Betonnen kelder vleermuistoren in aanbouw

Vleermuizen kunnen niet zelf een verblijfplaats maken. Ze gebruiken bestaande plekken, zoals gaten in bomen of spleetvormige ruimten in gebouwen. Omdat bijna alle oude militaire gebouwen worden gesloopt, is het nodig om te zorgen voor nieuwe plekken waar de vleermuizen kunnen verblijven. In het gebied leven meerdere soorten vleermuizen, waaronder de gewone dwergvleermuis, de gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis.

Wet natuurbescherming

In een natuurgebied mogen niet zomaar gebouwen en bestrating worden gesloopt als er beschermde soorten dieren leven. Eerst moet ecologisch onderzoek worden gedaan. Op basis van dit onderzoek kan een ontheffing Wet natuurbescherming worden aangevraagd. Hart van de Heuvelrug heeft deze ontheffing gekregen met het realiseren van vervangende verblijfsruimte voor de vleermuizen.

Sloopwerkzaamheden

Binnen het natuurprogramma van Hart van de Heuvelrug wordt Kamp van Zeist in de komende jaren ‘teruggegeven’ aan de natuur. In totaal 29 hectare van het terrein wordt ingericht als toegankelijk natuurgebied, waar ook recreatief medegebruik mogelijk is. Om dit te bereiken, worden de oude gebouwen en de bestrating grotendeels gesloopt en afgevoerd. Ook moet het asbest, dat in de gebouwen is verwerkt, zorgvuldig worden verwijderd en veilig afgevoerd. Aannemer Scheffer is inmiddels gestart met de voorbereiding van deze werkzaamheden. De verwachting is, dat de aannemer uiterlijk eind 2025 klaar zal zijn met de sloopwerkzaamheden. In 2030 moet het natuurgebied helemaal klaar zijn. Daarna wordt het gebied ingericht als natuurgebied.

Meer informatie

Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en Stichting Het Utrechts Landschap werken samen in het programma Hart van de Heuvelrug. Sinds 2004 wordt de natuur rond Soest, Zeist en de voormalige Vliegbasis Soesterberg uitgebreid, versterkt en kwalitatief beter gemaakt. Tegelijkertijd maakt Hart van de Heuvelrug op andere plekken ruimte voor wonen, werken, recreatie en zorg. De gebiedsontwikkeling heeft als doel om de leefomgeving te verbeteren. De planten en dieren krijgen de rust en ruimte om te kunnen leven op de Utrechtse Heuvelrug. Dit geldt ook voor de mensen die dicht bij de natuur willen wonen in een gezonde en prettige woon- en leefomgeving. Kijk voor meer informatie op de website van Hart van de Heuvelrug.

Voor persinformatie:
patricia.schalkwijk@provincie-utrecht.nl06 51 99 45 32