Provinciale Erepenning voor Herman Sietsma

Commissaris van de Koning Hans Oosters heeft de Provinciale Erepenning uitgereikt aan scheidend directeur-bestuurder Herman Sietsma van Kasteel Amerongen. Hij deed dit tijdens een afscheidssymposium dat donderdag 5 oktober op het kasteel werd gehouden. Sietsma krijgt de onderscheiding vanwege de manier waarop hij de afgelopen jaren zowel Kasteel Amerongen als Huis Doorn door een financieel zware tijd wist te loodsen. Dankzij zijn inspanningen kregen beide monumentale panden met een rijke geschiedenis, een gezonde toekomst.  

De Provinciale Erepenning
De Provinciale Erepenning

Bij de uitreiking vertelde commissaris van de Koning Hans Oosters hoe Herman Sietsma wist te voorkomen dat Kasteel Amerongen een aantal topstukken uit de collectie moest verkopen om de crediteuren te kunnen betalen: “Hij wist precies welke mensen hij moest benaderen en waar hij moest masseren. Op grond van zijn heldere rapport kwam er een lening van de provincie. Ook werden de schuldeisers milder en keerde het vertrouwen terug bij de fondsen. Samenvattend mogen we stellen dat directeur-bestuurder Sietsma het Kasteel van de ondergang heeft gered.”

De commissaris roemde daarnaast het feit dat onder leiding van Sietsma Kasteel Amerongen werd verduurzaamd, twee bruggen werden gerestaureerd en het Margaretha Turnor-plein werd heringericht. “Dat alles heeft ertoe geleid dat de bezoekersaantallen sterk stegen.” Ook Huis Doorn wist Herman Sietsma weer financieel gezond en op de kaart te krijgen.

44ste Erepenning

De Provinciale Erepenning bestaat veertig jaar en wordt namens het college van Gedeputeerde Staten uitgereikt door de commissaris van de Koning. Herman Sietsma is de 44ste persoon die de onderscheiding krijgt. De erepenning bestaat uit een in brons gegoten penning van 79 mm, ontworpen door kunstenaar Theo van de Vathorst. Het symboliseert vier personen met onderling verbonden handen, als symbool van samenwerking, met het opschrift: 'Erepenning van de Provincie Utrecht' met daarnaast het provinciewapen.

Het is vier jaar geleden dat de commissaris de Erepenning voor het laatst uitreikte. In 2019 kregen oud-commissaris van de Koning Willibrord van Beek en scheidend gedeputeerde Mariëtte Pennarts de Erepenning.

Voor persinformatie:
karin.alberts@provincie-utrecht.nl06 53 72 80 69