Verkeersveilige oplossing voor kruispunt Gooyerdijk in Langbroek

De provincie Utrecht wil het kruispunt van de Gooyerdijk met de N227 (Doornseweg-Langbroekerweg) in Langbroek veiliger maken. Er ligt nu een plan voor het aanbrengen van twee plateaus en het verlagen van de snelheid. Uitvoering staat gepland voor het 2e/3e kwartaal van 2024. (Tekst loop door na de foto).

De kruising van de N227 (Doornseweg-Langbroekerweg) in Langbroek

Het plan is het resultaat van een zoektocht naar mogelijke oplossingen binnen de beperkte ruimte die er is vanwege de aanwezige bebouwing.

Wat voorafging

In het verleden is regelmatig gesproken met verschillende bewoners en met de gemeente Wijk bij Duurstede over het veiliger maken van het kruispunt N227 Gooyerdijk. Er is gekeken naar oplossingen zoals een rotonde of extra linksafvakken. Deze oplossingen vielen af omdat er onvoldoende ruimte is door de huizen die er staan.

Verkeersveilige en haalbare oplossing

De provincie zocht opnieuw naar een verkeersveilige oplossing die wél past binnen de ruimte die er is. Die oplossing is gevonden in een snelheidsverlaging rond het kruispunt. Die snelheidsverlaging is mogelijk geworden dankzij een beleidsplan dat het provinciebestuur vorig jaar goedkeurde, het Netwerkperspectief provinciale wegen. Hierin staat dat de maximumsnelheid op een aantal trajecten omlaag mag van 80 naar 60 km/uur. Een lagere snelheid verbetert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ook op kruispunten waar fietsers en voetgangers oversteken, mag de snelheid omlaag.

Plan voor het kruispunt Gooyerdijk

Er is nu een plan voor het aanpassen van het kruispunt Gooyerdijk. Er komen twee plateaus aan beide kanten. Die moeten ervoor zorgen dat de snelheid ter plaatse omlaaggaat naar 60 km/uur. Aansluitend gaat de maximumsnelheid op de Doornseweg ook omlaag van 80 naar 60 km/uur. Het gaat om het gedeelte tussen het kruispunt en de bebouwde kom van Langbroek. De provincie past de inrichting van de Doornseweg daarop aan: de weg krijgt een paarse middenstreep, net als soortgelijke provinciale wegen waar de snelheid is verlaagd naar 60 km/uur.

Het plan is besproken met de gemeente Wijk bij Duurstede en met bewoners waarmee de provincie al eerder contact had over mogelijke verbeteringen. Zij waren blij met de bedachte aanpassingen.

Verkeersbesluit ter inzage in december 2023

Voor de snelheidsverlaging moeten we nog een verkeersbesluit worden genomen. De provincie verwacht het verkeersbesluit in december 2023 te kunnen publiceren. Hierna hebben bewoners/weggebruikers nog zes weken de tijd om er eventueel bezwaar tegen te maken. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/provinciaalblad. Het is ook te vinden via het loket op de website van de provincie Utrecht: www.provincie-utrecht.nl

Geplande werkzaamheden in 2024

  1. Begin januari 2024 start de gemeente Wijk bij Duurstede met het vernieuwen van een kademuur aan de Langbroekerdijk in Langbroek (aan de oostzijde van het kruispunt met de N227). Deze werkzaamheden duren ongeveer vier maanden. In die tijd is er een omleidingsroute voor vracht- en landbouwverkeer over de Gooyerdijk en de Bovenwijkerweg. De gemeente Wijk bij Duurstede geeft t.z.t. meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden aan de kademuur.

  2. Aansluitend daarop, dus in het 2e/3e kwartaal van 2024, start de provincie Utrecht met de aanleg van de plateaus en het aanpassen van de Doornseweg. De provincie geeft t.z.t. meer informatie over de planning en de uitvoering van deze werkzaamheden.

Voor persinformatie:
marja.eestermans@provincie-utrecht.nl, 06 21 12 46 31