Verklaring Gedeputeerde Staten over protestactie boeren bij het provinciehuis Utrecht

Afgelopen vrijdagavond heeft bij en in het provinciehuis van Utrecht een protestactie van boeren plaatsgevonden. Met de organisatoren van het protest is van te voren afgesproken dat zij in het provinciehuis een brief aan de commissaris van de Koning en de provinciesecretaris zouden kunnen aanbieden. Helaas is deze aanbieding op een onaangename en intimiderende wijze verlopen. Een gesprek bleek niet mogelijk. Bij het vertrek hebben actievoerders bij de hoofdentree van het provinciehuis mest gestort.

Grote groep boeren tegenover kleine afvaardiging provincie, onder toeziend oog van de media
Foto: provincie Utrecht

Het college van Gedeputeerde Staten neemt in de meest stellige bewoordingen afstand van de wijze waarop het protest is verlopen. Het college verwijt de organisatoren vergaande onachtzaamheid voor de gevolgen van het intimiderende karakter van het protest voor medewerkers, gebruikers, bestuurders en bewoners van het provinciehuis. 

De provincie zal de kosten van het opruimen van de mest verhalen op de organisatoren. Daarnaast is aan politie en justitie gevraagd te onderzoeken of er sprake is geweest van strafbare feiten tijdens de protestactie.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft begrip voor de emoties die de voortdurende onzekerheid en het ontbreken van perspectief voor de agrarische sector en individuele ondernemers met zich meebrengen. Het recht om daarvoor via demonstraties en acties aandacht te vragen erkent het college ten volle. Binnen de kaders die de wet stelt en met respect voor de gesprekspartners.

De provincie Utrecht spant zich dagelijks in om samen met vertegenwoordigers van de agrarische sector en individuele ondernemers te werken aan een vitale toekomst voor het landelijk gebied. Dat doen wij door het bieden van deskundig advies, het ondersteunen van individuele ondernemers en door het voeren van het open gesprek. De deuren van de provincie hebben altijd opengestaan voor iedereen die dat gesprek wil voeren. En dat blijft zo.

Voor persinformatie:
jytte.reichert@provincie-utrecht.nl06 18 54 01 37