Vertraging werkzaamheden N210 kruising Cabauw

De werkzaamheden bij de kruising van de N210 bij Cabauw hebben vertraging opgelopen. Het gaat om de werkzaamheden voor de aanpassing van de kruising M.A. Reinaldaweg (N210)/Nicolaas van Catsweg in Lopik, ter hoogte van Cabauw. Die aanpassing betreft het verkeersveiliger maken van de kruising. 

De provinciale weg N210 met in de berm een hectometerbordje van de provincie Utrecht

Er komt meer ruimte voor voorsorteren en oversteken en er komt een verkeersplateau om de snelheid te verlagen. Het aanpassen van de kruising bij Cabauw maakt deel uit van meerdere aanpassingen op de N210 tussen Schoonhoven en Nieuwegein.

De voorbereidende werkzaamheden zijn in oktober 2023 gestart. Bij het verleggen van de kabels en leidingen kwamen we veel hindernissen tegen waardoor we nog niet konden beginnen met het voorbelasten van de grond aan de zuidkant van de parallelweg. Deze voorbelasting moet ervoor zorgen dat de grond voldoende inklinkt en stevig genoeg wordt voor de nieuwe, verlegde parallelweg. Daarom lopen de werkzaamheden uit tot oktober 2024.

Verkeersmaatregelen

De huidige verkeersmaatregelen rond het kruispunt blijven van kracht tot oktober 2024:

  • De maximumsnelheid voor het doorgaande verkeer wordt tijdelijk verlaagd naar 50 km/uur.
  • Fietsers tussen Lopik en Schoonhoven worden met behulp van borden omgeleid via de Lopikerweg.
  • De busdiensten blijven hun normale route rijden; bij de halte Cabauw stopt de bus op de rijbaan.
  • Landbouwverkeer mag tijdelijk gebruik blijven maken van de hoofdrijbaan.

In oktober 2024 wordt de kruising afgebouwd naar de definitieve situatie. De M.A. Reinaldaweg (N210) is dan twee weken afgesloten tussen de provinciegrens Zuid-Holland/Utrecht en de Vrijheidslaan in Lopik. Over de exacte planning en de verkeersmaatregelen berichten we in september.

Achtergrondinformatie 

De aanpassing van de kruising N210-Nicolaas van Catsweg komt voort uit een trajectstudie van de N210 tussen Schoonhoven en Nieuwegein. Bij deze studie is de hele N210 onder een vergrootglas gelegd om te kijken waar de weg beter en veiliger kan worden ingericht en waar deze aanpassingen mogelijk meegenomen kunnen worden tijdens de uitvoering van het groot onderhoud dat plaatsvindt in de periode 2022-2025.

Omdat de N210 een lange provinciale weg is, zijn de onderhoudswerkzaamheden opgeknipt in trajecten die op verschillende momenten aan de beurt zijn. Het groot onderhoud tussen Schoonhoven en Lopik is voor de zomer van 2022 uitgevoerd. Vorig jaar hebben we werkzaamheden uitgevoerd bij Benschop, tussen IJsselstein en Nieuwegein en bij de aansluiting met de A2. Meer informatie over de studie, de trajecten en de planning vindt u op www.provincie-utrecht.nl/n210

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op X.

Voor persinformatie:
jeffrey.tijdhof@provincie-utrecht.nl, 06 39 63 22 46