Water in de provincie: een nieuwe Staat van Utrecht

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al eeuwenlang zoeken we naar een balans tussen het land dat we gebruiken en de ruimte die het water nodig heeft. Nu staan we door klimaatveranderingen  opnieuw tegenover grote uitdagingen waar we ons zowel op kleine als op grote schaal moeten aanpassen. Zoals het versterken van dijken, inspelen op dreigende tekorten aan drinkwater, of  het opvangen van regenwater in je eigen achtertuin of woonwijk. De nieuwe special van de Staat van Utrecht biedt een beknopt en helder overzicht van deze verschillende uitdagingen.

Het oplossen van al deze vraagstukken vraagt niet langer alleen de kennis van een kerngroep waterdeskundigen. De inzet van veel meer kennis is hierbij van groot belang,  waaronder deskundigen op het gebied van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en klimaatwetenschap. Ook de betrokkenheid van inwoners zelf is nodig om ons Utrecht voor te bereiden op de toekomst. 

Voor wie?

Deze special is ontworpen voor nieuwsgierige inwoners en professionals die voor het eerst met 'water' als beleidsthema in aanraking komen. Onderwerpen zoals stijgende zeespiegels, tekorten aan zoet water, bodemdaling, waterkwaliteit, de verantwoordelijkheden van waterschappen, gemeenten en provincie en de opkomende uitdagingen met betrekking tot waterzuivering komen aan bod. 

Wanneer?

Vandaag wordt deze speciale editie van de Staat van Utrecht gelanceerd tussen 13.00 en 16.00 uur, tijdens een afwisselende bijeenkomst met vooraanstaande en inspirerende sprekers van onder andere de TU Delft en het KNMI. Het evenement vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis.

De Staat van Utrecht is een onafhankelijke kennisbron die data en inzichten over de provincie Utrecht en haar 26 gemeenten voor een breed publiek verzamelt. Op de website vind je informatie over verschillende maatschappelijke en beleidsrelevante onderwerpen, inclusief toegang tot de databank.

Voor persinformatie:

lotte.mulders@provincie-utrecht.nl, 06 39 25 06 62