Werkzaamheden aan doorfietsroute Utrecht – IJsselstein tijdelijk stilgelegd

Half augustus is aannemer Scholman in opdracht van de provincie Utrecht gestart met werkzaamheden aan de Baronieweg/Parallelweg in IJsselstein. Deze werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de Doorfietsroute IJsselstein – Utrecht, waarvoor in IJsselstein zo’n 3 km fietspad wordt aangepast en verbreed. Door enkele onvoorziene omstandigheden moeten deze werkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd.

Werkzaamheden aan doorfietsroute in IJsselstein

Het besluit om de werkzaamheden tijdelijk stil te leggen heeft te maken met de werkzaamheden aan kabels en leidingen door een externe partij in IJsselstein. Deze werkzaamheden duren langer dan verwacht en vinden plaats op locaties waar ook gewerkt wordt aan de doorfietsroute. Hierdoor kunnen de werkzaamheden aan het fietspad op dit moment niet voortgezet worden.

Daarnaast blijken de bomen die aan de Parallelweg staan lange en dikke wortels te hebben die onder het fietspad doorlopen en schade zouden kunnen aanbrengen aan het asfalt van het vernieuwde fietspad. Op dit gedeelte werkt de aannemer nieuwe werkconstructies uit waarbij zowel de wortels (en dus de bomen) behouden kunnen blijven als ook het fietspad kan worden aangelegd.

Herstart werkzaamheden

Het is momenteel nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden hervat worden en hoe de planning eruit komt te zien. Zodra dat bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de app 'Doorfietsroute IJsselstein'. U kunt deze app gratis downloaden op uw smartphone vanuit de App Store en de Play Store. We raden u aan deze app goed in de gaten te houden voor een actueel overzicht van de werkzaamheden.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op X (voorheen Twitter).Voor persinformatie: 

miranda.mens@provincie-utrecht.nl06 53 21 55 01