Klacht over gedraging provincie

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie. Meestal gaat het om gedrag van bestuurders of ambtenaren. Een reden kan zijn als u vindt dat u aan het lijntje wordt gehouden. Of dat u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent. Het kan zijn dat u het niet eens bent met de gevoerde procedure.

De provincie is niet verplicht de klacht te behandelen. Bijvoorbeeld als het belang van de aanklacht te klein of te oud is.

Klacht indienen via digitaal formulier

Vragen of hulp nodig?

E-mail: info@provincie-utrecht.nl
Telefoon: (030) 258 91 11

Kijk voor meer contactgegevens op de pagina Contact.