Melden bodemverontreiniging ontstaan voor 1987

Als u van plan bent een (gedeeltelijke) bodemsanering of verplaatsing van verontreinigde grond te gaan uitvoeren, moet u dit melden. Een kleinschalige verontreiniging kunt u saneren volgens de regels van het Besluit uniforme saneringen (BUS), zie 'BUS-melding' voor meer informatie.

Past de sanering niet onder BUS? Dan moet u een saneringsplan indienen. Soms is er nog aanvullend onderzoek nodig. Pas als de RUD Utrecht, die namens de provincie Utrecht opereert, of de gemeente akkoord is met het onderzoek en het saneringsplan kunt u starten met de sanering. De RUD Utrecht kan speciale voorwaarden stellen aan de sanering.

Na afloop moet u een saneringsverslag en misschien ook een nazorgplan opstellen. Deze moet u ter beoordeling naar de RUD Utrecht sturen.

Melding doen via digitaal formulier

Vragen of hulp nodig?

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht verzorgt de afhandeling van dit product. Stuur voor meer informatie een e-mail naar: bodemloket@rudutrecht.nl.

Kijk voor de contactgegevens op de website van de RUD Utrecht.