Agrarisch natuur en landschapsbeheer (ANLB)

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Bent u agrariër en wilt u uw land natuurvriendelijk beheren dan komt u in aanmerking voor subsidie agrarisch natuurbeheer (ANLB). Ook beheerders van knotwilgen, houtwallen en andere landschapselementen komen hiervoor in aanmerking. U dient zich voor deelname aan te sluiten bij een agrarisch collectief, die 1 gedragen subsidieaanvraag indient bij de provincie.