Programmeringsregeling 2023

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

Let op: het subsidieplafond van de programmeringsregeling is bereikt. Dat betekent dat uw aanvraag mogelijk niet meer in behandeling genomen kan worden. Het staat u desondanks vrij een aanvraag in te dienen.

De Programmeringsregeling is onderdeel van het laatste jaar van het corona Steun- en Herstelpakket Cultuur en Erfgoed. Met deze subsidie kunnen culturele en erfgoed organisaties een aantrekkelijk of vernieuwend programma samenstellen, nieuwe doelgroepen aantrekken en kunstenaars, technici en andere ondersteuners een eerlijke vergoeding betalen voor hun werk.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot het subsidieplafond van 600.000 euro is bereikt. Om er voor te zorgen dat de subsidie in de gehele provincie terecht komt is een minimaal budget gereserveerd van 200.000 euro voor instellingen uit de regiogemeenten. Dat zijn alle gemeenten in de provincie Utrecht met uitzondering van Utrecht en Amersfoort. Op dit moment is de beoordelingsperiode ongeveer 13 weken. Houd rekening met deze periode in de uitvoering van uw plannen. Wij doen ons uiterste best de subsidieaanvragen zo snel mogelijk te behandelen. U kan ons helpen door de aanvraag zo volledig en duidelijk mogelijk in te dienen.