Grondwaterbescherming drinkwaterwinning

Schoon drinkwater uit de kraan. Niet iets waar u dagelijks bij stilstaat. In de provincie Utrecht is grondwater de voornaamste bron voor de drinkwaterwinning. In de provincie zijn 31 winningen en 2 oppervlaktewaterwinningen, de Bethunepolder en Nieuwegein C. Biemond (Lekkanaal), waar water wordt gewonnen om u te voorzien van drinkwater. In totaal gaat het om zo'n 180 miljoen kubieke meter per jaar. Bij Nieuwersluis (Amsterdam-Rijnkanaal) wordt jaarlijks 90 miljoen kubieke meter aan oppervlaktewater gewonnen voor met name de regio Amsterdam.

Kaart grondwaterbescherming

Contact

Projectteam grondwaterbescherming
E-mail: grondwaterbescherming@provincie-utrecht.nl