Ruimtelijke bescherming en gebiedsaanpak drinkwaterwinning

In de Omgevingsverordening staat dat eenieder rekening moet houden met het drinkwaterbelang. Hiervoor staan in de Omgevingsverordening regels die gelden in de grondwaterbeschermingszones. Deze regels zorgen ervoor dat de bronnen voor ons drinkwater (het grondwater en het oppervlaktewater) beschermd worden. In de Handreiking Grond- en oppervlaktewaterbescherming van bronnen voor drinkwater bij ruimtelijke plannen en activiteiten staan deze regels verder uitgelegd voor toepassing in de praktijk.

Als provincie beschermen wij onze drinkwaterwinning samen met onze partners (gemeenten, drinkwaterbedrijven, omgevingsdiensten, waterschappen en Rijkswaterstaat). De gebiedsdossiers en het Uitvoeringsprogramma Drinkwater Provincie Utrecht 2021 – 2027 vormen de basis voor de gezamenlijke gebiedsaanpak. 

Meer weten over drinkwaterwinning en de daarbij horende beschermingsgebieden? Ga naar Grondwaterbescherming drinkwaterwinning

 

Contact

Projectteam grondwaterbescherming

E-mail: grondwaterbescherming@provincie-utrecht.nl