Aanpak diffuus bodemlood in gemeente De Ronde Venen

hand in aarde
Toemaakdek (met lood vervuilde grond)

De bodem in gemeente De Ronde Venen bevat op sommige plekken hoge gehalten lood. Honderden jaren geleden hoogde men laaggelegen veengronden in dit gebied op met onder andere stadsafval dat lood bevatte. Dit noemen wij het zogenaamde toemaakdek (zie foto’s en kaartje). Omdat dit binnen een groot gebied op meerdere plekken in de gemeente voorkomt is dit een diffuse verontreiniging.

Stadsafval van honderde jaren geleden
Stadsafval van honderden jaren geleden

In de periode 2022-2024 onderzoekt projectbureau Diffuus Lood DRV (een samenwerking tussen gemeente De Ronde Venen en de provincie Utrecht) tuinen in gebieden waar deze diffuse bodembelasting verwacht wordt. Ook neemt het projectbureau maatregelen in tuinen waar de loodgehalten te hoog zijn. Tuineigenaren binnen het aandachtsgebied komen in aanmerking voor onderzoek en eventueel het uitvoeren van maatregelen.

Bodemlood kan negatieve effecten hebben op de gezondheid van jonge kinderen

Kinderen die buitenspelen kunnen lood binnenkrijgen als zij grond in hun mond krijgen. Bijvoorbeeld door een hap grond te nemen of vieze vingers in hun mond te steken. Dit kan invloed hebben op de gezondheid, met name bij kinderen tot 6 jaar. De oorzaak hiervan is dat lood effect kan hebben op de hersenen, die bij jonge kinderen nog volop in ontwikkeling zijn. Meer hierover leest u op de website van de GGD. Daarom brengen wij de risico’s op loodinname door kinderen in tuinen in kaart. De openbare speeltuinen in gemeente De Ronde Venen zijn al onderzocht en veilig bevonden. Kinderen kunnen daar spelen zonder risico op contact met lood in de bodem.

Gemeente De Ronde Venen legt in een video het project diffuus lood uit.