Programma gezonde leefomgeving

De provincie Utrecht heeft een fijn woon- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden en zelfs verbeteren. Tegelijkertijd doen de toename van het aantal inwoners en de grote opgaven waar de provincie voor staat een beroep op de schaarse ruimte. Denk aan woningbouw, klimaatadaptie, energietransitie, voedseltransitie en de mobiliteitstransitie.

Dit vraagt om oplossingsrichtingen en een organisatie waarin innovatie de continue factor is. In het innovatieprogramma gezonde leefomgeving 2021-2024 gaan we hiermee aan de slag. In september 2021 is dit plan door de Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht doorgestuurd naar de Provinciale Staten (PS) ter bespreking. In november zal het definitief worden vastgesteld door GS.

Voorbeelden en inspiratie

Snel naar

Nieuws

Nieuwsoverzicht Programma gezonde leefomgeving
Nieuwsoverzicht Programma gezonde leefomgeving

Contact

Programmamanager Liesbeth van Holten 
Telefoon: 030 258 31 37
E-mail: gezondeleefomgeving@provincie-utrecht.nl