Robot voert efficiënter, schoner en nauwkeuriger

De familie Pak ontving een POP3-subsidie van de provincie Utrecht voor de aanschaf van een voerrobot in hun kalverhouderij in Kamerik. Met het apparaat kan de boer het rantsoen nauwkeuriger samenstellen dan voorheen. Doordat het mengen van voer met water in de robot plaatsvindt, komt er ook aanzienlijk minder fijnstof vrij.

Voer robot in koeienstal

Bij de subsidieaanvraag is de familie Pak geassisteerd door een externe adviseur, die een dergelijk traject al vaker begeleidde. ‘Zodoende is dat ook best soepel verlopen. Het scheelt ons behoorlijk in de kosten. Dus ook wat dat betreft kunnen we ons geluk niet op’, aldus Jan Pak.

Behalve dat het externe advies de familie Pak administratief ontzorgde, gaf het ook veel waardevolle inzichten in de bedrijfseconomische haalbaarheid van de innovatieve investering. ‘Er moeten toch flink wat cijfers worden aangeleverd. Dat was op zich best veel werk, maar het zorgde er onbewust ook voor dat we nog scherper nadachten over het functioneren van de robot. Het drukte ons toch extra met de neus op de feiten.’

Jan Pak zou collega’s een gedegen POP-traject dan ook zeker aanbevelen. Sterker nog: op een verjaardag hield hij daarvoor recent nog spontaan een pleidooi. ‘Er heerste een sfeertje van: aan POP3 moet je nooit beginnen, dat is één groot moeras. Inderdaad vergt het doorzettingsvermogen van de aanvrager, maar daar krijg je dan ook zeker wat voor terug: financiële ondersteuning en bruikbare nieuwe inzichten.’