N230 Zuilense Ring

Op de kruising van de Zuilense Ring (N230) met de A2 zien we steeds vaker problemen met de doorstroming van het verkeer. Daarom is ingenieursbureau Iv-infra in opdracht van de provincie Utrecht gestart met onderzoek naar het verbeteren van deze aansluiting. In 2019 hebben Provinciale Staten bovendien besloten om op de N230 tussen het Gandhiplein en de aansluiting met de A2 de snelheid te verlagen naar 80 km/uur met voortzetting van de trajectcontrole. De weg zal daarop opnieuw en duurzamer worden ingericht. 

In het voorjaar van 2024 wil de provincie een investeringsbesluit nemen voor structurele verbetermaatregelen op de N230. Dit gaat zowel om de nieuwe aansluiting met de A2 als een nieuwe weginrichting voor de gehele weg.

Kaart van de N230 Zuilense Ring
Het precieze traject betreft de Zuilense Ring, het blauwe deel op de kaart.
Onderzoek vernieuwing aansluiting N230 met A2.

Contact

Heeft u vragen over het onderzoek aan de N230? Of wilt u graag in contact komen met onze omgevingsmanager voor een persoonlijk gesprek? Stuur dan een e-mail naar n230DDI@provincie-utrecht.nl. U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden voor de verzendlijst van de nieuwsbrief.